Loading color scheme

Практики

Судова ексертиза

Виокремлення цієї юридичної практики не є типовим підходом, проте враховуючи практичну цінність висновків судових експертів, а також значну кількість особливостей призначення, проведення та процесуального використання судових експертиз, ми впевнені у необхідності оперування таким інститутом у якості окремої практики.

Наш досвід використання результатів судової експертизи свідчить про високу ефективність доказів, які формуються за результатами її проведення та можливість досягнення поставлених процесуальних задач. Якість такого висновку як доказу значно зростає, якщо судова експертиза призначена вірно, як з процесуальної та організаційної точки зору, так і з боку вірного обрання типу експертизи.

До практики судової експертизи ми відносимо планування призначення судової експертизи, що охоплює питання мети такої експертизи, достатності (або відсутності) та якості матеріалу для експертного дослідження, можливого збору матеріалів для дослідження, обрання типу експертизи та експертної установи, процесуальні питання призначення. Практика також включає процес правової підтримки проведення судової експертизи, яка направлена на досягнення визначений цілей.

Обов’язковим елементом практики є захист та правова підтримка висновку судової експертизи, у випадку проведення альтернативної експертизи, вірне процесуальне використання висновку у судових органах, контроль за можливим рецензуванням висновку судової експертизи.

Почеркознавча і авторознавча експертизи, технічна експертиза документів, інженерно-технічна експертиза, економічна експертиза, товарознавча експертиза, експертиза у сфері інтелектуальної власності, психологічна експертиза, мистецтвознавча експертиза, судово-медична, судово-психіатрична та судово-психологічна експертиза, це не повний перелік можливих видів судових, що можуть бути призначені як за ініціативою суду, так і судом за ініціативою сторони судового процесу. Ми не ініціюємо призначення та проведення експертизи з метою отримання непрогнозованого результату, ми плануємо її результати та ретельно готуємо матеріали для її проведення і отримання необхідного висновку. До речі, як свідчить практика, - корисним може бути навіть повідомлення судового експерту про неможливість проведення експертизи.

Наші цінності

Успіх у досягненні поставлених цілей та вирішенні питань наших клієнтів базується на основних принципах речника особисто і Бюро в цілому. Серед основних принципів необхідно відзначити:


Get a free consultation

Thank You! Your message has been sent. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.

Publish modules to the "offcanvs" position.