Loading color scheme

Практики

Міжнародний бізнес

Двадцять перше століття зробило світ людства безмірно великим і, одночасно з цим, надзвичайно компактним, якщо не сказати більше – тісним.

Експорт та імпорт послуг, сировини, товарів та обладнання з інших країн не є на сьогоднішній день чимось екзотичним, а стало елементарною необхідністю, викликаною конкурентними, економічними та глобалізаційними чинниками. Одночасно з цим, останні десятиріччя ознаменувалися широким використанням господарських та фінансових операції із залученням резидентів низькоподаткових юрисдикцій. Досить тривалий час бізнес з відносною легкістю широко викоритовував вказані низькоподаткові, або навіть офшорні юрисдикції для забезпечення безпеки бізнесу та мінімізації податкового навантаження.

Необхідно також відзначити, що останнім часом все частіше українські компанії з метою розширення бізнесу починають виходити на ринки інших країн зі своїми товарами або послугами.

У зв’язку з цим, зважаючи на надзвичайну активізацію міжнародної ділової активності, необхідність у належному правовому супроводженні такої діяльності щорічно впевнено та неухильно зростає.

Ускладнення та посилення банківських комплаєнс-процедур, у сукупності зі значним поширенням та імплементацією багатьма країнами FATF-рекомендацій створюють нові виклики для бізнесу.

Контрольовані іноземні компанії (КІК) – цей термін із абревіатурою скоріш за все назавжди набув вжитку не тільки серед юристів-міжнародників, а й між бухгалтерами багатьох компаній, які раніше навіть не замислювались над податковим навантаженням своїх нерезидентів, детальним вивченням правил визначення резидентності осіб та іншими захоплюючими новелами, запропонованими українським законодавцем.

Сьогодні ледь не на кожному перехресті пропонують просту та швидку реєстрацію офшорних компаній, або компаній з «таких близьких» еміратів чи із «надзвичайно зрозумілої» Литви, які хоч і не відносять до офшорів, але використання яких все ж має певні обмеження та особливості. При цьому, тих хто при цьому ж, з’ясовує мету з якою клієнт хоче зареєструвати таку компанію або рекомендує конкретні інструменти для конкретних задач, значно менше. На наш погляд відчувається значний брак комплексного та зваженого підходу. Дуже часто, клієнти спочатку стають власниками компанії-нерезидента, а потім намагаються віднайти задачу, яку буде вирішувати такий нерезидент.

Ми впевнені, що будь яка бізнесова активність, у тому числі і міжнародна, повинна буди достатньо спланованою, мати зрозумілі цілі, для досягнення яких необхідно підібрати належний комплект фінансових та правових інструментів.

У будь-якому випадку, бізнес-процеси не повинні будуватися виключно на рішеннях, які прийняті внаслідок звичайного копіювання чужих економічних моделей та, тим більше, тих, що навіяні розповсюдженими трендами або тенденціями. Ми вважаємо, що дуже часто відповіді на досить складні задачі є порівняно простими і знаходяться зовсім поряд, в той час як їх зазвичай шукають у площині складних матерій та конструкцій.

Наші цінності

Успіх у досягненні поставлених цілей та вирішенні питань наших клієнтів базується на основних принципах речника особисто і Бюро в цілому. Серед основних принципів необхідно відзначити:


Get a free consultation

Thank You! Your message has been sent. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.

Publish modules to the "offcanvs" position.